Xác định phương và chiều của lực ma sát trong các hình 44.2?

Xác định phương và chiều của lực ma sát trong các hình 44.2?

Xác định phương và chiều của lực ma sát trong các hình 44.2

Lời giải:

– Lực ma sát trong Hình 44.2 a và 44.2 b có:

+ Phương: nằm ngang.

+ Chiều: từ phải sang trái.