Ổ bi lắp ở trục quay (hình 44.5) có tác dụng gì?

Ổ bi lắp ở trục quay (hình 44.5) có tác dụng gì?

Ổ bi lắp ở trục quay (hình 44.5) có tác dụng gì

Lời giải:

Ổ bi có tác dụng chuyển đổi ma sát trượt thành ma sát lăn, làm giảm lực ma sát lên các vật chuyển động, đảm bảo cho các thiết bị, máy móc, linh kiện được vận hành một cách dễ dàng, thuận lợi.