Trong phần 1, truyện gì làm đảo lộn công việc của các chiến sĩ?

Trong phần 1, truyện gì làm đảo lộn công việc của các chiến sĩ?

A. Các Ma sơ ngăn cản không cho các chiến sĩ vào ở cùng trong ngôi trường

B. Binh nhất Ruân, con chiên xứ đạo gốc Hải Hậu đi tìm phòng cầu nguyện

C. Mối nghi ngờ Giám đốc Cô nhi viện đã giấu ai đó trong nhà nguyện

D. Tiểu đội trưởng Vinh đi kiếm rau dền, rau rệu quanh trường và gặp địch

Trả lời:

Đáp án: C

=> Khi nghe mọi người về báo cáo những thứ lạ và mọi người nghi ngờ scos điều giấu diếm của ma sơ.