Tình huống nào ở cuối truyện khiến Ma sơ Giám đốc Cô nhi viện phải xuất hiện?

Tình huống nào ở cuối truyện khiến Ma sơ Giám đốc Cô nhi viện phải xuất hiện?

A. Bọn trẻ trong nhà nguyện khóc khi các chiến sĩ giải phóng đập cửa

B. Nhà nguyện, nơi giấu các em bé có thể trúng bom đạn, máy bay

C. Khi nghe được lệnh phá khóa, gọi hàng người trốn trong nhà nguyện

D. Khi nghe tin Thành phố Sài Gòn đã được giải phóng

Trả lời:

Đáp án: C

=> Khi nghe lệnh phá khóa bắn đạn vào trong, bởi trong đó có những đứa trẻ.