Lí do các Ma sơ giấu “ba đưa trẻ lai” trong nhà nguyện là gì?

Lí do các Ma sơ giấu “ba đưa trẻ lai” trong nhà nguyện là gì?

A. Chăm sóc trẻ em mồ côi

B. Lo sợ bị quân giải phóng trả thù

C. Thương sót những đứa trẻ con lai

D. Tránh bom rơi, đạn lạc

Trả lời:

Đáp án: C

=> Bởi trẻ con chúng không có tội, đây là chiến tranh của người lời tại sao lại bắt ép đổ lên đầu bọn trẻ không biết gì.