Chi tiết nào trong phần kết thúc đã giải tỏa những lo lắng, nghi ngờ của bà Giám đốc Cô nhi viện

Chi tiết nào trong phần kết thúc đã giải tỏa những lo lắng, nghi ngờ của bà Giám đốc Cô nhi viện đối với các chiến sĩ giải phóng?

A. Bà cúi xuống, đôi tay gầy guộc run rẩy lần tìm chiếc chìa khóa nhà nguyện

B. Và bất đồ đổ ụp dưới chân tôi, bà lấc lên

C. Mới chỉ qua một đêm, Ma sơ  đã gầy guộc hẳn đi

D. Người chiến sĩ nói: Lấy sữa trong balo pha cho các cháu mau đi!

Trả lời:

Đáp án D

=> Đây là tình người, tinh thần yêu thương của con người Việt Nam.