Trong các nội dung sau đây, nội dung nào phù hợp với khối lượng

Trong các nội dung sau đây, nội dung nào phù hợp với khối lượng, với lực hút của Trái Đất, trọng lượng?

a. Có đơn vị đo là niuton.

b. Có đơn vị đo là kilogam.

c. Có phương và chiều.

d. Đo bằng lực kế.

e. Đo bằng cân.

g. Không có phương và chiều.

Lời giải:

– Nội dung phù hợp với khối lượng là: b, e, g.

– Nội dung phù hợp với lực hút của Trái Đất là: a, c, d.

– Nội dung phù hợp với trọng lượng là: a, d, g.