Thí nghiệm 1 (Hình 40.4): Chuẩn bị: giá gắn lò xo lá tròn có dây kéo, xe lăn.

– Thí nghiệm 1 (Hình 40.4):

+ Chuẩn bị: giá gắn lò xo lá tròn có dây kéo, xe lăn.

+ Bộ thí nghiệm như hình 40.4.

+ Dùng dây nén lò xo lá tròn rồi chốt lại. Khi xe đặt ở vị trí A (hình 40.4a), nếu thả chốt thì lò xo bung ra (hình 40.4b), nhưng không làm cho xe chuyển động được.

1. Tại sao lò xo không làm xe chuyển động được?

2. Phải đặt xe ở khoảng nào thì khi lò xo bung ra sẽ làm cho xe chuyển động? Tại sao?

- Thí nghiệm 1 (Hình 40.4): + Chuẩn bị: giá gắn lò xo lá tròn có dây kéo, xe lăn

Lời giải:

1. Lò xo không làm xe chuyển động được vì xe đặt quá xa lò xo nên khi thả chốt, lò xo bung ra nhưng không chạm đến xe, không có lực tác dụng vào xe nên xe không chuyển động được.

2. Phải đặt xe ở trong khoảng lò xo bung ra phải chạm vào xe và khi lò xo bung ra sẽ làm cho xe chuyển động. Vì lò xo tác dụng lực lên xe làm xe chuyển động (lực tiếp xúc).