Hãy tìm thêm ví dụ về lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

Hãy tìm thêm ví dụ về lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.

Lời giải:

– Ví dụ về lực tiếp xúc:

+ Người thợ rèn dùng búa đập vào thanh sắt nung.

Hãy tìm thêm ví dụ về lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

+ Cần cẩu kéo hàng.

Hãy tìm thêm ví dụ về lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

+ Tay bật công tắc điện.

Hãy tìm thêm ví dụ về lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

– Ví dụ về lực không tiếp xúc:

+ Máy bay giấy bay lên nhờ gió.

Hãy tìm thêm ví dụ về lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

+ Nam châm để gần các đinh sắt.

Hãy tìm thêm ví dụ về lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc