Thí nghiệm 2 (hình 40.5): Chuẩn bị: hai xe lăn có đặt nam châm.

Thí nghiệm 2 (hình 40.5):

+ Chuẩn bị: hai xe lăn có đặt nam châm.

+ Bố trí thí nghiệm như hình 40.5.

+ Có phải chỉ khi đẩy xe B cho tới khi tiếp xúc với xe A thì xe B mới làm cho xe A bắt đầu chuyển động không? Tại sao?

- Thí nghiệm 2 (hình 40.5): + Chuẩn bị: hai xe lăn có đặt nam châm.

Lời giải:

Không phải chỉ khi đẩy xe B cho tới khi tiếp xúc với xe A thì xe B mới làm cho xe A bắt đầu chuyển động. Vì nam châm ở xe B đã tác dụng một lực hút lên nam châm ở xe A, làm xe A chuyển động về phía mình.