Quan sát hình 50.2 dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Quan sát hình 50.2 dưới đây và trả lời các câu hỏi:

a/ Năng lượng ánh sáng từ Mặt Trời có thể được chuyển hóa thành điện như thế nào? (Hình 50.2 a)

b/ Năng lượng ánh sáng từ Mặt Trời có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu từ thực vật bằng cách nào? (Hình 50.2b)

Quan sát hình 50.2 dưới đây và trả lời các câu hỏi

Lời giải:

a/ Năng lượng ánh sáng từ Mặt Trời có thể được chuyển hóa thành điện bằng cách:

– Sử dụng các tấm pin năng lượng Mặt Trời

– Kết nối với hệ thống lưới điện để sử dụng.

Quan sát hình 50.2 dưới đây và trả lời các câu hỏi

b/ Năng lượng ánh sáng từ Mặt Trời có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu từ thực vật bằng cách:

–  Thực vật hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời chuyển hóa năng lượng và phát triển.

– Sau khi chúng được sử dụng vào mục đích cuộc sống của con người thì những phần thừa sẽ được chuyển hóa thành phân bón và chế tạo thành nhiên liệu sinh học.

Quan sát hình 50.2 dưới đây và trả lời các câu hỏi