Thảo luận về những ưu điểm và nhược điểm trong việc sử dụng năng lượng Mặt Trời

Thảo luận về những ưu điểm và nhược điểm trong việc sử dụng năng lượng Mặt Trời thay thế nhiên liệu hóa thạch trong hình 50.3.

a/ Pin Mặt Trời có thể cung cấp năng lượng cho ô tô và các thiết bị điện hoạt động.

b/ Nhiệt độ của nước được đun nóng trực tiếp bằng bình đun sử dụng năng lượng Mặt Trời có thể đạt trên 600C.

Thảo luận về những ưu điểm và nhược điểm trong việc sử dụng năng lượng Mặt Trời

Lời giải:

 

Năng lượng Mặt Trời

Ưu điểm

– Nguồn năng lượng tái tạo

– Giảm tiền điện

– Chi phí bảo trì thấp

– Ứng dụng đa dạng: cung cấp năng lượng cho ô tô và các thiết bị điện hoạt động.

Nhược điểm

– Phụ thuộc vào thời tiết

– Giá thành sản phẩm cao

– Sử dụng nhiều không gian

– Chưa có cách xử lý chất thải của pin Mặt Trời