Các nhà khoa học dự đoán rằng đến năm 2100 sẽ không còn dầu và than trên Trái Đất

Các nhà khoa học dự đoán rằng đến năm 2100 sẽ không còn dầu và than trên Trái Đất. Cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi ra sao khi nguồn nhiên liệu này cạn kiệt?

Lời giải:

– Nếu đến năm 2100 không còn dầu và than trên Trái Đất thì cuộc sống của chúng ta sẽ khó khăn hơn, vì:

+ Dầu và than là nguồn nhiên liệu rẻ, sử dụng phổ biến cho các loại máy móc, nhà máy đang vận hành rất nhiều.

+ Các loại máy móc, nhà máy hoạt động sử dụng liên quan tới than, dầu có thể sẽ không dùng tới nữa, dẫn tới tổn thất về kinh tế.

+ Khi hết nhiên liệu, cần phải tìm nhiên liệu mới thay thế mà phù hợp với kinh tế đất nước, người dân.