Nhận biết các lí lẽ và dẫn chứng của người viết.

Nhận biết các lí lẽ và dẫn chứng của người viết.

Trả lời:

– Lí lẽ: Phương pháp giải quyết vấn đề này là tập trung trí óc, bạn cần rèn luyện và đừng nói với người khác điều mà bạn không muốn nghe.

– Dẫn chứng: Câu chuyện người phóng viên đã chọn cách cư xử tử tế với kẻ bán báo vô văn hóa, chứ không chọn cách “ăn miếng trả miếng”.