Chú ý cách nhận ra việc mình đã làm tổn thương người khác.

Chú ý cách nhận ra việc mình đã làm tổn thương người khác.

Trả lời:

Cách nhận ra việc mình đã làm tổn thương người khác: Cặp mắt trừng trừng, ánh nhìn lơ đi, cái nhếch mép hay đôi môi trễ xuống… bộc lộ cảm xúc thật.