Không làm tổn thương người khác mang lại hiệu quả gì?

Không làm tổn thương người khác mang lại hiệu quả gì?

Trả lời:

Những hiệu quả của việc không làm tổn thương người khác:

– Chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản về cả thể chất lẫn tinh thần.

– Chúng ta sẽ không phải đoán già đoán non liệu hành động của mình gây ra tác động hay hậu quả thế nào với người khác.

– Mỗi ngày có một dòng chảy mới hứa hẹn đem đến hạnh phúc và bình yên cho chúng ta.