Nội dung “cam kết” ở phần này là gì?

Nội dung “cam kết” ở phần này là gì?

Trả lời:

Nội dung “cam kết” ở phần này bao gồm:

– Mỗi ngày chúng ta phải sống sao cho xứng đáng.

– Mỗi ngày đừng gây tổn thương cho ai là một phương pháp thực hiện nguyên tắc quan trọng trên.