Em hiểu nhan đề Đừng gây tổn thương như thế nào?

Em hiểu nhan đề Đừng gây tổn thương như thế nào?

Trả lời:

Theo em, nhan đề này sẽ bàn luận về vấn đề chúng ta đừng nên gây tổn thương cho người khác.