Chỉ ra mối quan hệ giữa phần mở đầu và hai phần sau trong văn bản.

Chỉ ra mối quan hệ giữa phần mở đầu và hai phần sau trong văn bản.

Trả lời:

Mối quan hệ giữa phần mở đầu và hai phần sau trong văn bản:

Phần mở đầu dẫn ra vấn đề rằng chúng ta khó để biết được mình đã gây tổn thương cho người khác chưa, các phần sau hướng dẫn ta cách nhận ra việc mình đã làm tổn thương người khác và nêu ra hiệu quả của việc không làm tổn thương người khác.