ID7-4: Số loài động vật đã được phát hiện là?

Số loài động vật đã được phát hiện là?

A. 100 ngàn loài

B. 1,5 triệu loài

C. 10 triệu loài

D. 3 ngàn loài

Lời giải

Số loài động vật đã được phát hiện là 1,5 triệu loài.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận