ID7-5. Thế giới động vật phong phú về số lượng loài khoảng

Thế giới động vật phong phú về số lượng loài khoảng

A. 1 triệu loài

B. 1,5 triệu loài

C. 2 triệu loài

D. 2,5 triệu loài

Lời giải

Giới động vật khoảng 1,5 triệu loài đã được phát hiện.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận