ID7-3. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đa dạng động vật?

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đa dạng động vật?

A. Động vật đa dạng về loài và phong phú về số lượng

B. Động vật chỉ đa dạng về loài

C. Động vật chỉ đa dạng về số lượng

D. Động vật có số lượng cá thể phong phú nhưng số lượng loài ít

Lời giải

Phát biểu đúng là A, Động vật đa dạng về loài và phong phú về số lượng

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận