ID7-20: Để giữ gìn thế giới động vật luôn đa dạng chúng ta cần

Để giữ gìn thế giới động vật luôn đa dạng chúng ta cần

A. Nghiên cứu, tạo điều kiện sống thích hợp cho động vật

B. Quản lí và khai thác phù hợp

C. Bảo vệ, chăm sóc các loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng

D. Tất cả đều đúng

Lời giải

Để giữ gìn thế giới động vật luôn đa dạng chúng ta cần:

– Nghiên cứu, tạo điều kiện sống thích hợp cho động vật

– Quản lí và khai thác phù hợp

– Bảo vệ, chăm sóc các loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận