ID7-19: Các đặc điểm giúp chim cánh cụt thích nghi được với môi trường giá lạnh

Các đặc điểm giúp chim cánh cụt thích nghi được với môi trường giá lạnh

A. Lông rậm

B. Tụ tập thành đàn, rúc vào nhau

C. Mỡ dày

D. Tất cả đều đúng

Lời giải

Các đặc điểm giúp chim cánh cụt thích nghi được với môi trường giá lạnh là: lông rậm, mỡ dày, tụ tập thành đàn, rúc vào nhau.

Đáp án D

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận