ID6-47. Cho các đặc điểm sau:

Cho các đặc điểm sau :

1. Lớn lên

2. Sinh sản

3. Di chuyển

4. Tự tổng hợp chất hữu cơ

5. Phản ứng nhanh với các kích thích bên ngoài

Có bao nhiêu đặc điểm có ở mọi loài thực vật ?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Lời giải

Thực vật tự tổng hợp chất hữu cơ, lớn lên và sinh sản.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận