ID6-46: Thực vật có đặc điểm chung là:

Thực vật có đặc điểm chung là:

A. Tự tổng hợp chất hữu cơ, di chuyển được.

B. Phần lớn không có khả năng di chuyển, không tự tổng hợp được chất hữu cơ.

C. Phản ứng chậm với kích thích môi trường, tự tổng hợp chất hữu cơ, phần lớn không có khả năng di chuyển.

D. Phản ứng nhanh với kích thích của môi trường, tổng hợp được chất hữu cơ.

Lời giải

Đặc điểm chung của thực vật: tự tổng hợp được chất hữu cơ; phần lớn không có khả năng di chuyển; phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận