ID6-45. Đâu không phải là một trong những đặc điểm chung của thực vật?

Đâu không phải là một trong những đặc điểm chung của thực vật ?

A. Tự tổng hợp được chất hữu cơ

B. Chỉ sống ở môi trường trên cạn

C. Phần lớn không có khả năng di chuyển

D. Phản ứng chậm với các kích thích bên ngoài

Lời giải

Thực vật có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau: dưới nước, trên cạn, …

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận