ID6-44. Đặc điểm chung của thực vật là:

Đặc điểm chung của thực vật là:

A. Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

B. Tự tổng hợp chất hữu cơ.

C. Phần lớn không có khà năng di chuyển.

D. Cả A, B và C.

Lời giải

Đặc điểm chung của thực vật: tự tổng hợp được chất hữu cơ; phần lớn không có khả năng di chuyển; phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận