ID6-48. Cho các đặc điểm sau:

Cho các đặc điểm sau:

(1) Tự tổng hợp các chất hữu cơ.

(2) Phần lớn có khả năng di chuyển.

(3) Đều có cơ quan sinh sản là hoa.

(4) Điều kiện môi trường sống như nhau.

(5) Phản ứng chậm với các kích thích của môi trường.

Trong các đặc điểm trên, những đặc điểm nào đúng khi nói về đặc điểm chung của Thực vật:

A. (1),(3)

B. (1),(2),(5)

C. (2),(3),(4)

D. (1),(5).

Lời giải

Đặc điểm chung của Thực vật là :

(1) Tự tổng hợp các chất hữu cơ.

(5) Phản ứng chậm với các kích thích của môi trường.

Các ý:

(2) sai, thực vật không có khả năng di chuyển

(3) sai, có thực vật có hoa và thực vật không có hoa

(4) sai, điều kiện môi trường sống rất đa dạng.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận