ID6-381. Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở đâu?

Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở đâu ?

A. Mô phân sinh ngọn.

B. Chồi ngọn.

C. Mô phân sinh gióng.

D. Cả A và C.

Lời giải

Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn và mô phân sinh gióng.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận