ID6-382. Thân cây dài ra do đâu?

Thân cây dài ra do đâu ?

A. Chồi ngọn.

B. Mô phân sinh ngọn

C. Sự lớn lên và phân chia của tế bào.

D. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

Lời giải:

Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận