ID6-380. Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở:

Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở:

A. Mô giậu

B. Mô phân sinh ngọn

C. Tầng sinh vỏ

D. Tầng sinh trụ

Lời giải

Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận