ID6-379. Thân cây dài ra là nhờ:

Thân cây dài ra là nhờ:

A. Tầng sinh vỏ.

B. Chồi ngọn.

C. Mầm lả.

D. Mô phân sinh ngọn.

Lời giải

Thân cây dài ra là do sự phân chia tế bào của mô phân sinh ngọn.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận