ID6-378. Thân dài ra là do:

Thân dài ra là do:

A. Chồi ngọn

B. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn,

C. Phần gốc sát rễ.

D. Sự lớn lên của tế bào.

Lời giải

Thân cây dài ra là do sự phân chia tế bào của mô phân sinh ngọn.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận