ID6-377. Thân cây gỗ dài ra là do sự phân chia tế bào của loại mô nào?

Thân cây gỗ dài ra là do sự phân chia tế bào của loại mô nào ?

A. Mô rễ

B. Mô dẫn

C. Mô che chở

D. Mô phân sinh ngọn

Lời giải

Thân cây gỗ dài ra là do sự phân chia tế bào của mô phân sinh ngọn.

Đáp án D

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận