ID6-29. Nhiệm vụ của sinh học là gì?

Nhiệm vụ của sinh học là gì ?

A. Nghiên cứu các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống, các điều kiện sông của sinh vật

B. Nghiên cứu các mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau và với môi trường

C. Nghiên cứu sứ dụng hợp lí sinh vật và các mối quan hệ giữa chúng phục vụ cho đời sống con người

D. Cả A, B và C.

Lời giải

Sinh học có nhiệm vụ nghiên cứu đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống, các điều kiện sống cũng như các mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau và với môi trường ngoài, tìm cách sử dụng hợp lý chúng, phục vụ đời sống con người.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận