ID6-30. Nhiệm vụ nào sau đây không phải của sinh học?

Nhiệm vụ nào sau đây không phải của sinh học?

A. Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống và sự đa dạng của sinh vật.

B. Tìm cách sử dụng, phát triển, bảo vệ các sinh vật có ích và hạn chế các sinh vật có hại.

C. Nghiên cứu mối quan hệ giữa các sinh vật và giữa các sinh vật với môi trường sống.

D. Nghiên cứu các loại hình mà sinh vật có thể phát triển.

Lời giải

Nhiệm vụ của Sinh học: Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống, các điều kiện sống cũng như các mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau và với môi trường ngoài, tìm cách sử dụng hợp lí chúng, phục vụ đời sống con người.

Đáp án: D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận