ID6-31. Nhiệm vụ của Thực vật học là gì?

Nhiệm vụ của Thực vật học là gì ?

A. Nghiên cứu tổ chức của cơ thể và các đặc điểm hình thái, cấu tạo, hoại động sống của thực vật.

B. Nghiên cứu sự đa dạng của thực vật và sự phát triển của chúng qua các nhóm thực vật khác nhau

C. Tìm hiểu vai trò của thực vật trong thiên nhiên và trong đời sống con ngươi để sử dụng hợp lí thực vật

D. Cả A, B và C.

Lời giải

Nhiệm vụ của Thực vật học:

+ Nghiên cứu tổ chức của cơ thể và các đặc điểm hình thái, cấu tạo, hoại động sống của thực vật.

+ Nghiên cứu sự đa dạng của thực vật và sự phát triển của chúng qua các nhóm thực vật khác nhau

+ Tìm hiểu vai trò của thực vật trong thiên nhiên và trong đời sống con ngươi để sử dụng hợp lí thực vật

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận