ID6-209: Vai trò của miền hút là

Vai trò của miền hút là

A, Giúp rễ hút nước

B, Giúp rễ hút muối khoáng hòa tan

C, Bảo vệ và che chở cho đầu rễ

D, Giúp rễ hút nước và muối khoáng hòa tan

Lời giải

Chức năng chính của miền hút là hấp thụ nước và muối khoáng.

A, B chưa đủ

C là vai trò của miền chóp rễ.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận