ID6-208. Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ miền nào?

Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ miền nào ?

A. Miền sinh trưởng.

B. Miền hút.

C. Miền chóp rễ.

D. Miền trưởng thành.

Lời giải

Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ miền hút.

A có vai trò làm cho rễ dài ra

C có vai trò che chở cho đầu rễ

D có vai trò dẫn truyền

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận