ID6-186. Trong số các cây dưới đây, có bao nhiêu cây có rễ chùm?

Trong số các cây dưới đây, có bao nhiêu cây có rễ chùm ?

1. Bưởi

2. Diếp cá

3. Dừa

4. Ngô

5. Bằng lăng

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Lời giải

Rễ chùm không có rễ cái, gồm nhiều nhiều rễ con, dài bằng nhau, mọc ra từ gốc thân.

Cây ngô và cây dừa có rễ chùm.

Cây bưởi, bằng lăng có rễ cọc.

Diếp cá là cây thân rễ.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận