ID6-187. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây có rễ chùm ?

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây có rễ chùm ?

A. Cây hoa lay ơn, cây đậu xanh, cây na.

B. Cây bèo tây, cây hành, cây ngô.

C. Cây bưởi, cây cà chua, cây quất.

D. Cây nhãn, cây mướp, cây hoa hồng.

Lời giải

Rễ chùm không có rễ cái, gồm nhiều nhiều rễ con, dài bằng nhau, mọc ra từ gốc thân.

Cây bèo tây, cây hành, cây ngô có rễ chùm.

A. Cây đậu xanh, cây na có rễ cọc

C. Cây bưởi, cây cà chua, cây quất có rễ cọc

D. Cây nhãn, cây mướp, cây hoa hồng có rễ cọc

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận