ID6-185. Rễ chùm thường mọc:

Rễ chùm thường mọc:

A. Ăn sâu xuống đất

B. Ăn nông gần mặt đất nhưng phát triển rộng

C. Câu A và B đều đúng

D. Câu A và B đều sai

Lời giải

Rễ chùm thường mọc: Ăn nông gần mặt đất nhưng phát triển rộng.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận