ID6-18. Vật sống có thể trở thành vật không sống nếu sinh trưởng trong điều kiện nào dưới đây?

Vật sống có thể trở thành vật không sống nếu sinh trưởng trong điều kiện nào dưới đây?

A. Thiếu dinh dưỡng

B. Thiếu khí cacbônic

C. Thừa khí ôxi

D. Vừa đủ ánh sáng

Lời giải

Vật sống phải có sự trao đổi vật chất với môi trường: lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể để tồn tại được

Khi thiếu dinh dưỡng, các vật sống sẽ không lấy được các chất cần thiết, không hoàn thành được chu kỳ sống và không lớn lên. Vật sống sẽ chết nếu thiếu dinh dưỡng.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận