Lý thuyết Nhiệm vụ của sinh học

1. Sinh học là khoa học nghiên cứu về thế giới trong tự nhiên. 

Sinh vật trong tự nhiên vô cùng đa dạng, các nhóm sinh vật tiêu biểu như: Động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm…

Sinh học hay sinh vật học là một môn khoa học về sự sống.

Nó là một nhánh của khoa học tự nhiên, tập trung nghiên cứu các cá thể sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường. Nó miêu tả những đặc điểm và tập tính của sinh vật (ví dụ: cấu trúc, chức năng, sự phát triển, môi trường sống), cách thức các cá thể và loài tồn tại (ví dụ: nguồn gốc, sự tiến hóa và phân bổ của chúng).

2. Sinh vật trong tự nhiên

Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng và phong phú.

Chúng sống ở nhiều nơi (trên cạn, dưới nước, trên cây…)

Có mỗi quan hệ mật thiết với nhau (ví dụ: giun cung cấp nguồn thức ăn cho cá, gà…) và với đời sống con người (cá, nấm rơm, mít cung cấp nguồn thực phẩm cho con người…). 

Ví dụ sinh vật trong tự nhiên
3. Các nhóm sinh vật

Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng. Chúng được chia thành các nhóm rất lớn, có những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, hoạt động sống… khác nhau.

Gồm: vi khuẩn, nấm, thực vật, động vật…

Các nhóm sinh vật
4. Nhiệm vụ của Sinh học

Các sinh vật đều có mối quan hệ mật thiết với nhau và với con người.

Có những sinh vật có lợi: cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm (cá, nấm rơm …), và nhiều loại sản phẩm khác cho con người.

Có những loài sinh vật có hại: ruồi, muỗi truyền bệnh, sâu bọ, nấm phá hoại cây cối mùa màng…

→ Nhiệm vụ của học sinh:

Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống, các điều kiện sống của các mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau và với môi trường ngoài, tìm cách sử dụng hợp lý chúng, phục vụ đời sống con người.

* Nhiệm vụ của thực vật học:

  • Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, hoạt động sống của thực vật.
  • Nghiên cứu đa dạng của thực vật và sự phát triển của chúng qua các nhóm thực vật khác nhau.
  • Tìm hiểu vai trò của thực vật trong tự nhiên và trong đời sống con người.

→ Chúng ta cần sử dụng, khai thác hợp lí, bảo vệ và phát triển chúng phục vụ con người

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận