ID6-17. Để sinh trưởng và phát triển bình thường, cây xanh cần đến điều kiện nào sau đây ?

Để sinh trưởng và phát triển bình thường, cây xanh cần đến điều kiện nào sau đây ?

A. Nước và muối khoáng

B. Khí ôxi

C. Ánh sáng

D. Tất cả các phương án đưa ra

Lời giải

Nước và muối khoáng, khí ôxi, ánh sáng là những chất cần thiết cho cây xanh sinh trưởng, phát triển và sinh sản.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận