ID6-16. Điều kiện tồn tại của vật nào dưới đây có nhiều sai khác so với những vật còn lại ?

Điều kiện tồn tại của vật nào dưới đây có nhiều sai khác so với những vật còn lại ?

A. Cây nhãn

B. Cây na

C. Cây cau

D. Cây kim

Lời giải

Cây kim không phải là vật sống (không lấy thức ăn, không lớn lên).

Cây nhãn, cây na, cây cau đều là thực vật, là vật sống.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận