ID6-15 : Trong các dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào không phải là dấu hiệu chung của cơ thể sống?

Trong các dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào không phải là dấu hiệu chung của cơ thể sống?

A. Lớn lên.

B. Di chuyển. 

C. Sinh sản

D. Trao đổi chất với môi trường

Lời giải

Đặc điểm có ở mọi vật sống là:

– Thường xuyên có sự trao đổi chất với môi trường: lấy các chất cần thiết, loại bỏ chất thải.

– Lớn lên và sinh sản.

→ Di chuyển không phải là dấu hiệu chung của cơ thể sống

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận