ID6-14. Trong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống?

Trong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống?

A. Lớn lên

B. Sinh sản

C. Lấy các chất cần thiết, loại bỏ các chất thải

D. Lấy các chất cần thiết, loại bỏ chất thải; lớn lên và sinh sản.

Lời giải

Đặc điểm có ở mọi vật sống là:

– Thường xuyên có sự trao đổi chất với môi trường: lấy các chất cần thiết, loại bỏ chất thải.

– Lớn lên và sinh sản.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận