ID6-169. Các loại rễ chính là:

Các loại rễ chính là:

A. Rễ cọc và rễ chùm

B. Rễ mầm và rễ chùm.

C. Rễ cọc và rễ mầm.

D. Rễ chính và rễ phụ.

Lời giải

Rễ thực vật có 2 loại rễ chính là: rễ cọc và rễ chùm.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận